- un spaţiu natural unde se  desfășoară actul educațional;

- învăţământ de masă - utilizăm curriculumul naţional;

- limbi străine - engleză şi germană;

- activităţi sportive - specifice anotimpului: schi, patinaj, atletism şi jocuri de echipă;

- activităţi practice gospodăreşti - gătit, cusut, ecologizare, confecţionare obiecte utile şi de decor;

- activităţi artistice: scenete și piese de teatru, studiul instrumentelor;

- expediţii în natură - experimentarea mediului natural;

- activități în parteneriat cu alte instituții educaționale din țară și străinătate.

La Domino Servite copiii sunt în siguranţă, beneficiază de educaţie de calitate, învaţă să fie iubiți şi să
iubească!