Istoric

Prima şcoală Domino Servite a fost înfiinţată în 1986 în Africa de Sud. Deşi este o şcoală privată, ea urmează curriculumul naţional, iar scopul principal al şcolii a fost şi este de a forma elevii într-un spirit creştin şi de a le oferi o bună educaţie şcolară. Datorită dedicării profesorilor şi a elevilor, încă de la fondarea şcolii rata de promovabilitate la bacalaureat a fost de 100%, unii dintre absolvenţi făcând parte din elita ştiinţifică sau sportivă a Africii de Sud.

Şcoala Domino Servite din Africa de Sud a determinat înfiinţarea unor şcoli europene cu scopul de a promova idealurile unei educaţii creştine într-un context şcolar care să faciliteze performanţa academică.

A fost dorinţa multor părinţi din România ca şi în ţara noastră să existe o astfel de şcoală unde să domnească ordinea, disciplina şi valorile creştinismului, care constituie fundaţia unei educaţii de calitate. Astfel, în 2009, se înfiinţează Şcoala Primară Domino Servite în localitatea Voiteg, jud Timiş, funcţionând la început doar cu ciclul preşcolar şi primar. În 2014 obţine acreditarea din partea Ministerului Educaţiei, iar un an mai târziu se extinde şi cu ciclul gimnazial, purtând de atunci numele de Școala Gimnazială Domino Servite.

Implicarea activă a părinţilor şi a membrilor comunităţii Kwasizabantu, în incinta căreia se află şcoala, a îmbogăţit vieţile actualilor elevi prin susţinere şi instruire spirituală, dar şi prin acordarea de facilităţi de altă natură, cum ar fi chiar clădirea în care copiii învaţă şi se joacă.

Emblema şcolii este un rezumat în imagini a ceea ce înseamnă de fapt Domino Servite. Copacul de cedru reprezintă asocierea ei cu Misiunea Kwasizabantu. Biblia şi sabia vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu, iar flacăra simbolizează focul trezirii.