MISIUNE, VIZIUNE ŞI ŢINTE STRATEGICE

Misiune

Şcoala Gimnazială Domino Servite este dedicată creării unui mediu armonios, în cadrul căruia toţi elevii sunt stimulați să devină cetăţeni responsabili și să manifeste excelenţă academică, precum şi o conduită bazată pe valorile creştine.

Viziune

Comunitatea Domino Servite se îşi propune să ofere un program educaţional care să sprijine elevii în dezvoltarea talentelor lor, a încrederii şi a respectului de sine. Susţinem elevii să atingă standarde academice înalte, dar îi şi pregătim pentru a avea un rol util în societate, caracterizat de perseverenţă şi integritate.

Ţinte strategice 2023-2028

1. Asigurarea calității serviciilor educaționale în vederea formării abilităților de viață și a dezvoltării armonioase a  personalității elevilor
2. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor activ participative specifice unui învățământ bazat pe competențe.
3. Modernizarea și exinderea spațiului școlar, a bazei tehnico-materiale şi digitalizarea sistemelor de comunicare intra și inter instituționale
4. Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin colaborarea cu factorii educaționali locali și regionali și atragerea comunității spre mediul de învățare