MISIUNE, VIZIUNE ŞI ŢINTE STRATEGICE

Misiune

Şcoala Gimnazială Domino Servite este dedicată creării unui mediu armonios, în cadrul căruia toţi elevii sunt ajutaţi să atingă calitatea de cetăţeni responsabili, excelenţă academică şi o conduită bazată pe valorile creştine.

 

Viziune

Comunitatea Domino Servite se îşi propune să ofere un program educaţional care să sprijine elevii în dezvoltarea talentelor lor, a încrederii şi a respectului de sine. Susţinem elevii să atingă standarde academice înalte, dar îi şi pregătim pentru a avea un rol util în societate, caracterizat de perseverenţă şi integritate.

 

Ţinte strategice 2018-2023

1. Asigurarea creşterii calităţii educaţiei pentru domeniile şi indicatorii din standardele de acreditare şi evaluare periodică
2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv–educativ
3. Formarea la elevi a competenţelor şi abilităţilor practice prin implicarea în activităţi extraşcolare
4. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice
5. Extinderea şi modernizarea bazei materiale