Debora Viorica Cosmescu

Profesor pentru învățământul primar (din 2012)

Grad didactic: I

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Universitatea de Vest, Timişoara