Roșca Andreea Cristina

Profesor pentru învățământul preșcolar (din 2011)

Grad didactic: Definitiv

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Universitatea de Vest Timişoara

Master specializarea Consiliere Psihopedagogică şi integrare educaţională, Universitatea de Vest, Timişoara