Lidia Veciunca

Director/Profesor pentru învățământul primar (din 2009)

Grad didactic: I

Facultatea de Pedagogie Cedar, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, North West University Potchefstroom, Africa de Sud (studii echivalate în Romania)

Facultatea de Teologie Penticostală Betania Arad, specializarea Teologie penticostală didactică, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

Master specializarea Management de sistem şi de proces în organizaţiile educaţionale, Universitatea de Vest Timişoara

Master specializarea Traductologie, Universitatea de Vest, Timişoara